Välkommen till Lundapsykologerna!


Lundapsykologerna (LP) är en ideell organisation av och för psykologstudenter vid Lunds universitet.


Här kan du läsa om LP och hur du går tillväga för att engagera dig hos oss.


Vill du ha tag i stadgar, blanketter, policydokument, stormötesprotokoll styrelsemötesprotokoll och andra viktiga dokument? Klicka här!

Följ oss gärna på sociala medier!

Funderar du på att börja läsa på psykologprogrammet vid Lunds universitet?


Besök Institutionen för psykologi vid Lunds universitet eller kontakta oss!

Vill du föreläsa för Lundapsykologerna?


Varje år anordnar vi ett antal gästföreläsningar med frilansande föreläsare, yrkesverksamma psykologer eller representanter för olika föreningar på teman som är relevanta för vår utbildning.


Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av att ställa upp! Reseersättning utgår alltid!