Hem

Utbildningsbevakning, utbildningskomplettering, studiesociala evenemang och jämlikhetsarbete

Aktuellt

Prenumerera på vår kalender så har du alltid tillgång till Lundapsykologernas senaste evenemang i mobilen!

Instagram

Är du med på bild men önskar att bilden plockas bort? Kontakta pr- och informationsansvarig på pr@lundapsykologerna.se

Lundapsykologerna är en ideell organisation av och för psykologstudenter vid Lunds universitet! Läs mer om LP och hur du engagerar dig här!


Funderar du på att börja läsa på psykologprogrammet? Besök institutionen för psykologi vid Lunds universitet eller kontakta oss!


Vill du ha tag i stadgar, blanketter, policydokument, stormötesprotkoll, styrelsemötesprotokoll eller andra viktiga dokument? Klicka här!


Vill du föreläsa för Lundapsykologerna? Varje år anordnar vi ett antal gästföreläsningar med frilansande föreläsare, yrkesverksamma psykologer eller representanter för olika föreningar på teman som är relevanta för vår utbildning! Kontakta oss om du är intresserad av att ställa upp! Reseersättning utgår alltid!

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2017

Lundapsykologerna

Lundapsykologerna är anslutna till Sesus